О корупции
Контакты
Горячая линия
+7 (727) 367-49-93
О корупции
Контакты
Горячая линия
+7 (727) 367-49-93
Объявление № 21/23 о закупе лекарственных средств лот 1

№ 21/23 тендер тәсілімен дәрілік заттарды (Эверолимус таблеткалары 10 мг) сатып алу туралы хабарландыру.

ШЖҚ «ААКК»КМК» тендер тәсілімен келесі дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сатып алу туралы хабарлайды. Эверолимус — 10 мг таблеткалар, блистерде 5 таблетка, картон қорапта 6 блистерде

Тауар Алматы қаласы, Роза Бағланова  көшесі, № 69 А үйге, дәріхана қоймасына жеткізілуі тиіс.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және толық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жеткізудің талап етілетін мерзімі-тендерлік құжаттамаға Шарттың талаптарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама пакетін 2023 жылғы «18»қыркүйек 09 сағат 00 минутқа дейінгі мерзімде Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі, 69 А,  мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта togzhan7878@mail.ruарқылы алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы «18» қыркүйек 09 сағат 00 минутқа дейін.

Тендерлік өтінімдері бар конверттер 2023 жылғы «18» қыркүйек сағат 11:00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Алматы қ., Роза Бағланова  к-сі,69 А, Қаржы бөлімі.

Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатысуға өкілге сенімхат бере отырып қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (727) 3393072

 

 

 

Объявление о проведении закупа лекарственных средств (Эверолимус табл 10 мг) способом проведения тендера №21/23

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» объявляет о проведении закупа способом тендера следующих лекарственных средств:

Эверолимус- Таблетки 10 мг,    По 5 табл в контурной ячейке , по 6 контурных ячейковых упаковках в пачке из картона.

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «АРМК» г.Алматы, ул.Роза Багланова, 69 А, аптечный склад.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации

Требуемый срок поставки – согласно условии Договора к тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 минут «18»сентября 2023 года по адресу: г.Алматы, ул. Роза Багланова , 69 А Финансовый отдел , или по электронной почте по адресу: togzhan7878@mail.ru

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09 часов 00 минут «18» сентября 2023 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут «18» сентября 2023 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Роза багланова 69 А, Финансовый отдел.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, с предоставлением доверенности на представителя для участия.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 3393072

 

28 АВГУСТАС 09:00 по  18 СЕНТЯБРЯ ДО 09:00

Ссылка на старый сайт