О корупции
Контакты
Горячая линия
+7 (727) 367-49-93
О корупции
Контакты
Горячая линия
+7 (727) 367-49-93
Тендер по закупу медицинских изделий №13/23 на 2023

««Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны көрсетілген медициналық мақсаттағы бұйымдарын ( Cell Scan 100 (Сell Scan 100) диагностикалық жабдыққа арналған керек-жарақтары бар реагенттер)            сатып алуға 2023 жылға №13/23 қайта тендер өткізуді хабарлайды.

 

 

                                                                       2023 жылға арналған №13/23 медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі Тендер.

 

ШЖҚ «ААКК»КМК» тендер тәсілімен келесі дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды сатып алу туралы хабарлайды. Cell Scan 100 (Сell Scan 100) диагностикалық жабдыққа арналған керек-жарақтары бар реагенттер

 

Тауар Алматы қаласы, Роза Бағланова  көшесі, № 69 А үйге, дәріхана қоймасына жеткізілуі тиіс.

 

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және толық ерекшелігі тендерлік құжаттамада №1 қосымша көрсетілген.

 

Жеткізудің талап етілетін мерзімі-тендерлік құжаттамаға Шарттың талаптарына сәйкес.

 

Тендерлік құжаттама пакетін 2023 жылғы «30» наурыз 09 сағат 00 минутқа дейінгі мерзімде Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі, 69 А,  мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта togzhan7878@mail.ruарқылы алуға болады.

 

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы «30» наурызда 09 сағат 00 минутқа дейін.

 

Тендерлік өтінімдері бар конверттер 2023 жылғы «30» наурыз сағат 11:00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Алматы қ., Роза Бағланова  к-сі,69 А, Қаржы бөлімі.

 

Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатысуға өкілге сенімхат бере отырып қатыса алады.

 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (727) 3393072

 

 

 

 

 

 

 

Объявление о проведении повторного закупа лекарственных средств, медицинских изделий

Тендер по закупу медицинских изделий №13/23 на 2023 год

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» объявляет о проведении закупа способом тендера следующих лекарственных средств, медицинских изделий:

 

Реагенты  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100  (Сell Scan 100)

 

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «АРМК» г.Алматы, ул.Роза Багланова, 69 А, аптечный склад.

 

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации Приложение №1.

 

Требуемый срок поставки – согласно условии Договора к тендерной документации.

 

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 минут «30» марта 2023 года по адресу: г.Алматы, ул. Роза Багланова , 69 А Финансовый отдел , или по электронной почте по адресу: togzhan7878@mail.ru

 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09 часов 00 минут «30» марта 2023 года.

 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут «30» марта 2023 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Роза багланова 69 А, Финансовый отдел.

 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, с предоставлением доверенности на представителя для участия.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 3393072

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 10 МАРТА С 09:00 30 МАРТА ДО 09:00

Ссылка на старый сайт