О корупции
Контакты
Горячая линия
+7 (727) 367-49-93
О корупции
Контакты
Горячая линия
+7 (727) 367-49-93

Объявление о проведении Закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

Дәрілік заттарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы   хабарландыру

 

Алматы қ                       «26» қаңтар  2024 ж.

 

Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БСН: 010140003356.

мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 А

Байланыс телефоны: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Объявление о проведении

Закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                     «26» января   2024г.

 

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Акимата Алматинской области в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.

 

БИН: 010140003356

 

Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А

Контактный телефон: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Файл для скачивания Объявление от 26 января

Протокол 14 от 02 февр

Таблица цен 2 февр

Объявление о проведении Закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Дәрілік заттарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы №  хабарландыру

 

Алматы қ                       «24» қаңтар  2024 ж.

 

Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БСН: 010140003356.

мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 А

Байланыс телефоны: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Объявление о проведении

Закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                     «24» января   2024г.

 

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Акимата Алматинской области в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.

 

БИН: 010140003356

 

Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А

Контактный телефон: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Файл для скачивания Объявление ЛС от 24 январ

12)Обьявление лс

Протокол 12

 

Таблица цен 31 янв

 

Объявление о проведении тендера по закупу медицинских изделий (Реагенты для системы окрашивания гистологических и цитологических мазков Bench Mark ULTRA) на 2024 год

Объявление о проведении тендера по закупу медицинских изделий (Реагенты для системы окрашивания гистологических и цитологических мазков Bench Mark ULTRA) на 2024 год 

 

г Алматы                                                                                             17.01.2024г

 

Заказчик  КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» объявляет о проведении закупа способом тендера реагентов для системы окрашивания гистологических и цитологических мазков Bench Mark ULTRA

 

 

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «АРМК» г.Алматы, ул.Роза Багланова, 69 А,.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная техническая спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок поставки – согласно условии  тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 минут «07» февраля 2024 года по адресу: г.Алматы, ул. Роза Багланова , 69 А Финансовый отдел , или по электронной почте по адресу: togzhan7878@mail.ru.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09 часов 00 минут «07» февраля 2024 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут «07» февраля  2024 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Роза багланова 69 А, Финансовый отдел.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, с предоставлением доверенности на представителя для участия.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 3393072,8 702 220 47 74

Для скачивания файла необходимо скопировать адрес ссылки файла и открыть в новом окне

Файл для скачивания Тендерная ИГХ

Протокол 11 об Итогах закупа ИГХ

Объявление о проведении тендера по закупу медицинских изделий (Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100)) на 2024 год

Объявление о проведении тендера по закупу медицинских изделий (Реагенты  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100 (Сell Scan 100)) на 2024 год 

 

г Алматы                                                                                             09.01.2024г

 

Заказчик  КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» объявляет о проведении закупа следующей медицинской техники способом тендера:

 

Лот№ Наименование Ед изм Кол-во цена Сумма,тг
1 Набор реагентов  с принадлежностями к Диагностическому оборудованию Сэлл Скан 100  (Сell Scan 100) шт 21000 3605,3 75711300,00
Итого: 75711300,00

 

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «АРМК» г.Алматы, ул.Роза Багланова, 69 А,.

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная техническая спецификация указаны в тендерной документации.

Требуемый срок поставки – согласно условии  тендерной документации.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 минут «30» января 2024 года по адресу: г.Алматы, ул. Роза Багланова , 69 А Финансовый отдел , или по электронной почте по адресу: togzhan7878@mail.ru.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09 часов 00 минут «30» января 2024 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут «30» января  2024 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Роза багланова 69 А, Финансовый отдел.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, с предоставлением доверенности на представителя для участия.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 3393072,8 702 220 47 74

2024 жылға арналған медициналық мақсаттағы бұйымдарды (Cell Scan 100 (Cell Scan 100) диагностикалық жабдыққа керек-жарақтары бар реагенттер) тендер тәсілімен сатып алу туралы хабарландыру.

Алматы қ.                                                                               09 қаңтар 2024ж

.

Тапсырыс беруші «Алматы облыстық көпсалалы емханасы» ШЖҚ КМК тендер тәсілімен келесі медициналық жабдықтарды сатып алу туралы хабарлайды.

 

Лот № Атауы өлшем бірлігі саны бағасы Сомасы,тг
1 Диагностикалық жабдыққа арналған керек-жарақтары бар реагенттер жинағы Cell Scan 100 (Cell Scan 100) Шт 21000 3605,3 75711300,00
Барлығы 75711300,00

 

Тауар Алматы қаласы, Роза Бағланова  көшесі, № 69 А үйге, жеткізілуі тиіс.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және толық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Жеткізудің талап етілетін мерзімі-тендерлік құжаттамаға Шарттың талаптарына сәйкес.

Тендерлік құжаттама пакетін 2024 жылғы «30» қаңтар  09 сағат 00 минутқа дейінгі мерзімде Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі, 69 А,  мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта togzhan7878@mail.ru арқылы алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2024 жылғы «30» қаңтар 09 сағат 00 минутқа дейін.

Тендерлік өтінімдері бар конверттер 2024 жылғы «30» қаңтар сағат 11:00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Алматы қ., Роза Бағланова  к-сі,69 А, Қаржы бөлімі.

Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатысуға өкілге сенімхат бере отырып қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (727) 3393072,87022204774

Для скачивания файла скопировать адрес ссылки файла и открыть в новом окнеТендерная документация РШМ

Файл для скачивания

Протокол вскрытия РШМ

Протокол итогов 10 РШМ

Объявление о проведении Закупа медицинских изделий на 2024год способом запроса ценовых предложений

Баға ұсыныстарын сұрату әдісімен 2024 жылға арналған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы  хабарландыру

 

Алматы қ                       «09»қантар 2024 ж.

 

Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БСН: 010140003356.

мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 А

Байланыс телефоны: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Объявление о проведении

Закупа медицинских изделий на 2024год способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                     «09» января 2024г.

 

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Акимата Алматинской области в соответствии с Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.

 

БИН: 010140003356

 

Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А

Контактный телефон: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

8)Объявление

Для скачивания файла: скопировать адрес ссылки и открыть в новом окне!

Протокол итогов 8)протокол от 9 января

Таблица цен 16 янв

Объявление о проведении Закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Дәрілік заттарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы  хабарландыру

 

Алматы қ                       «05» қаңтар 2024 ж.

 

Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БСН: 010140003356.

мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 А

Байланыс телефоны: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Объявление  о проведении

Закупа лекарственных средств  способом запроса ценовых предложений

 

г. Алматы                     «05» января  2024г.

 

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Акимата Алматинской области в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.

 

БИН: 010140003356

 

Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А

Контактный телефон: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

 

7)Объявление ЛС

протокол 7

Объявление о проведении закупа медицинских изделий (для открытой хирургии) способом запроса ценовых предложений

Медициналық бұйымдарды (ашық хирургияға арналған)   баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы  хабарландыру

 

Алматы қ                       «04» қаңтар  2024 ж.

 

Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БСН: 010140003356.

мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 А

Байланыс телефоны: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Объявление о проведении

закупа медицинских изделий (для открытой хирургии) способом запроса ценовых предложений

г. Алматы                     «04» января   2024г.

 

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Акимата Алматинской области в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.

 

БИН: 010140003356

 

Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А

Контактный телефон: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

 

 

 

лота

Атауы / Наименование

 

харктеристика Өлшем бірлігі / Ед. измерения Саны/Кол-во Лот бойынша бірлік бағасы / Цена за единицу по лоту Бөлінген сома / Выделенная сумма
1 Аппарат сшивающий, линейный, для открытой хирургии, перезаряжаемый для 8 прошиваний. Длина шва 100 мм, скобки 3,8 мм. Цвет синий. Перезаряжаемый сшивающий аппарат для наложения линейных

анастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытием

просвета обеих культей, накладывает два двойных ряда скрепок (скрепки в

шве расположены в шахматном порядке) с одномоментным пересечением

ножом посередине, длина шва  100 мм. Сшивающий аппарат выполнен

из композиции стали, высокопрочной пластмассы и противоскользящих

накладок на рукоятках. Предназначен для прошивания 8 кассет. Перекидываемый толкатель прошивания. Встроенный механизм контроля толщины тканей без травматичного штырька на конце браншей. Кнопка открытия аппарата на рукоятке. Прорезиненные ручки. Аппарат для прошивания тканей нормальной\толстой плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.). Заряжен одноразовой кассетой синего цвета, содержащей 64 скрепки с высотой ножки 3,8 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм.

Поставляется заряженным в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной

маркировкой для быстрого подбора. Инструкция на русском языке.

штук 6 50000,00 300 000,00
2 Аппарат сшивающий, линейный, для открытой хирургии, перезаряжаемый для 8 прошиваний. Длина шва 100 мм, скобки 4,8 мм. Цвет зеленый. Перезаряжаемый сшивающий аппарат для наложения линейных

анастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытием

просвета обеих культей, накладывает два двойных ряда скрепок (скрепки в

шве расположены в шахматном порядке) с одномоментным пересечением

ножом посередине, длина шва  100 мм. Сшивающий аппарат выполнен

из композиции стали, высокопрочной пластмассы и противоскользящих

накладок на рукоятках. Предназначен для прошивания 8 кассет. Перекидываемый толкатель прошивания. Встроенный механизм контроля толщины тканей без травматичного штырька на конце браншей. Кнопка открытия аппарата на рукоятке. Прорезиненные ручки. Аппарат для прошивания тканей нормальной\толстой плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.). Заряжен одноразовой кассетой зеленого цвета, содержащей 64 скрепки с высотой ножки 4,8 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм.  Поставляется

заряженным в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной

маркировкой для быстрого подбора. Инструкция на русском языке.)

штук 6 50000,00 300 000,00
3 Кассета для аппаратов серии GIA, длина шва 100 мм, высота скобки 3,8 мм, цветовой код синий Сменные пластиковые одноразовые кассеты для перезаряжаемого

сшивающего аппарата с длиной шва 100 мм для наложения

линейных анастомозов и пересечения полых органов с одновременным

закрытием просвета обеих культей, накладывающего два двойных ряда

скрепок с одномоментным пересечением ножом посередине. Кассеты

синего цвета для прошивания тканей нормальной\толстой

плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.) с 4 рядами титановых скрепок,

расположенными в шахматном порядке. Кассета содержит 64 скрепки с

высотой ножки 3,8мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5

мм. Скрепки кассеты созданы из титановой проволоки прямоугольного

сечения 0,19 х 0,30 мм, наличие ребер жесткости в скрепках создает

дополнительную прочность в условиях повышенного натяжения тканей и

обеспечивает правильное формировние скрепочного шва. Кассета включает

одноразовый нож из стали 400 серии с защитой. Поставляются в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной маркировкой для быстрого

подбора. Инструкция на русском языке.

штук 24 20000,00 480 000,00
4 Кассета для аппаратов серии GIA, длина шва 100 мм, высота скобки 4,8 мм, цветовой код зеленый Сменные пластиковые одноразовые кассеты для перезаряжаемого

сшивающего аппарата с длиной шва  100 мм для наложения линейных анастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытием просвета обеих культей, накладывающего два двойных ряда скрепок с одномоментным пересечением ножом посередине. Кассеты зеленого цвета для прошивания тканей нормальной\толстой

плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.) с 4 рядами титановых скрепок,

расположенными в шахматном порядке. Кассета содержит 64 скрепки с

высотой ножки 4,8мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5

мм. Скрепки кассеты созданы из титановой проволоки прямоугольного

сечения 0,19 х 0,30 мм, наличие ребер жесткости в скрепках создает

дополнительную прочность в условиях повышенного натяжения тканей и

обеспечивает правильное формировние скрепочного шва. Кассета включает

одноразовый нож из стали 400 серии с защитой. Поставляются в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной маркировкой для быстрого

подбора. Инструкция на русском языке.

штук 24 20 000,00 480 000,00
5 Кассета для аппарата Mirus серии ТА (с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 45 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий. Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mius , с диском или без диска согласно заявке длиною шва 45 мм с  высотой закрывания скобки 1,5-2 мм

Кассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку синюю – высота открытой скобы 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм. Кассеты имеют длину накладываемого шва  45 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания тканей нормальной плотности. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит  15 скобок соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке.

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.

шт 24 50000,00 1 200 000,00
6 Кассета для аппарата Mirus серии ТА(с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 45 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленый Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mirus , с диском или без диска согласно заявке длиною шва 45 мм с  высотой закрывания скобки 2-2,5 мм

Кассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку зеленую – высота открытой скобы 4,8, закрытой 2 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм. Кассеты имеют длину накладываемого шва  45 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания плотно ткани. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит  15 скобок соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке.

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.

шт 24 50000,00 1 200 000,00
7 Кассета для аппарата Mirus серии ТА(с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 60 мм, высота скобок 3,5 мм, цвет синий Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mirus , поставляется с диском или без диска согласно заявке длиною шва 60 мм с высотой закрывания скобки 1,5-2 мм

Кассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку синюю – высота открытой скобы 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм.  Кассеты имеют длину накладываемого шва  60 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания нормальной ткани. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит  21 скобоку соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке.

Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок

Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.

шт 24 50000,00 1 200 000,00
8 Кассета для аппарата Mirus серии ТА(с диском или без диска по заявке заказчика), длина шва 60 мм, высота скобок 4,8 мм, цвет зеленый Сменные кассеты со скобами к линейному сшивающему степлеру Mirus, с диском или без диска согласно заявке длиною шва 60 мм с высотой закрывания скобки 2-2,5 мм Кассеты сменные одноразовые, имеют цветовую маркировку зеленую – высота открытой скобы 4,8, закрытой 2 мм, диаметр скобочной проволоки не более 0,23 мм, ширина коронки скобки не более 4,0 мм.  Кассеты имеют длину накладываемого шва  60 мм в соответствии с длиной рабочей части линейного сшивающего степлера, для прошивания плотной ткани. В кассету встроен ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. В зависимости от длины накладываемого шва каждая кассета содержит  21 скобоку соответственно, расположенных в два ряда в шахматном порядке.  Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты. шт 24 50000,00 1 200 000,00
9 Циркулярный

сшивающий

аппарат 26 мм,

белый

Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом,

обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой

высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной

формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани.

Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота

закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии

пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок

единообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из

которого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие уже

сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также

наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют

адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная

шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает

использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичный

дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемная

низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в

полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и

звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие

предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря

широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат

легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных

приспособлений. Диаметр головки: 26 мм. Цвет белый. Длина ствола: 180

мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высота

закрытия скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки:

4.8 мм. Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний:

1. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным.

Инструкция на русском языке.

шт 6 50000,00 300 000,00
10 Циркулярный

сшивающий

аппарат 29 мм,

синий

Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом,

обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой

высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной

формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани.

Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота

закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии

пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок

единообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из

которого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие уже

сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также

наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют

адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная

шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает

использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичный

дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемная

низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в

полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и

звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие

предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря

широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат

легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных

приспособлений. Диаметр головки: 29 мм. Цвет — синий. Длина ствола: 180

мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высота

закрытия скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки:

4,8 мм. Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний:

1. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным.

Инструкция на русском языке

шт 25 50000,00 1 250 000,00
11 Циркулярный

сшивающий

аппарат 32 мм,

фиолетовый

Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом,

обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой

высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной

формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани.

Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота

закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии

пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок

единообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из

которого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие уже

сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также

наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичный дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемная низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и

звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие

предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат

легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных

приспособлений. Диаметр головки: 32 мм. Длина ствола: 180 мм. Форма

ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высота закрытия

скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки: 5,5 мм.

Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний: 1. Цвет

фиолетовый. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется

стерильным. Инструкция на русском языке.

шт 25 50000,00 1 250 000,00
Итого:         9 160 000,00

 

 

 

Бөлінген сома 9 160 000,00 (Тоғыз миллион жүз алпыс мың ) теңге.

Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша бөліктермен ағымдағы жылдың 5 — күнтізбелік күні ішінде жеткізіледі.

Тауарды жеткізу орны: Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны», Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Багланова көшесі, 69А, дәріхана қоймасы.

Баға ұсыныстарын ұсынудың орны мен соңғы мерзімі: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Бағланова көшесі, 69 А, күні 11.01.2024 ж. уақыты: 09: 00 сағат.

Баға ұсыныстарын ашу күні мен уақыты: күні 11.01.2024 ж. уақыты 10:00 сағат, ашылу орны: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Бағланова көшесі, 69 А.Госзакуп

Қатысу үшін құжаттар тігілген, нөмірленген түрде, мөрленген конвертте ұсынылады және мөрмен бекітіледі. Конвертте ашу күні мен уақыты, сатып алу атауы, Өнім берушінің, ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) атауы және заңды мекенжайы жазылуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы баға ұсынысы жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқықтарын растайтын рұқсат; (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты сақтай отырып, фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстары бірдей ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттары Қағидалардың сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

            Жеңімпаз сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

1)   Фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның не «рұқсаттар туралы» Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңмен;

2)                     заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3)                     заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4)                     заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе сатып алу жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);

5)                     «Электрондық үкімет» веб-порталы немесе «салық төлеуші кабинеті»веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;

6)                     осы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтындығы туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе).

Жеңімпаз біліктілік талаптарына, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Жеңімпаз алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сатып алу шартына қол қояды не Тапсырыс берушіні немесе сатып алуды ұйымдастырушыны оның шарттарымен келіспегені немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы жазбаша хабардар етеді.

Қол қойылған сатып алу шартын көрсетілген мерзімде ұсынбау оны жасасудан бас тарту (шарт жасасудан жалтару) болып есептеледі. Бас тартуды қарау мерзімі екі жұмыс күнінен аспайды.

Выделенная сумма 9 160 000,00 (Девять миллионов сто шестьдесят) тенге.

Поставка товара производится в течении 5 — и календарных дней текущего года после получения  заявки от  Заказчика.

Место поставки товара: КГП на ПХВ «АРМК», г. Алматы, Медеуский р/н, ул. Роза Багланова 69 А, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский р/н, ул. Роза Багланова 69 А ,отдел Госзакупа дата 11.01.2024 г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 11.01.2024 г. время 10:00 часов.

Документы для участия предоставляются в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141  Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы,подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами:

1) 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

При несоответствии победителя условиям настоящих Правил, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней.

 

 

 

Мемлекеттік сатып алу бойынша бөлім бастығы Специалист отдела по государственным закупкам Жолжан Т.М. __________

 

.

 

8-727-3393072

6)Обьявление сшивающие открытая хирургия 4 янв

Протокол 6

Объявление о проведении Закупа медицинских изделий для аппарата Karl Storz способом запроса ценовых предложений

 

K

Karl Storz құрылғысына медициналық өнімдерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен  сатып алуды өткізу туралы  хабарландыру

 

Алматы қ                       «03» қаңтар  2024 ж.

 

Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығы. (бұдан әрі-қағидалар) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Ұйымдастырушы (Тапсырыс беруші) – «Алматы облысы әкімдігінің «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БСН: 010140003356.

мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Роза Бағланова көшесі 69 А

Байланыс телефоны: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

Объявление  о проведении

Закупа медицинских изделий для аппарата Karl Storz способом запроса ценовых предложений

 

г. Алматы                     «03» января  2024г.

 

КГП на ПХВ «Алматинская региональная многопрофильная клиника» Государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» Акимата Алматинской области в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правил) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Организатор (Заказчик) – КГП на ПХВ «АРМК» УЗ Алматинской обл.

 

БИН: 010140003356

 

Местонахождение: Казахстан, г.Алматы, улица Роза Багланова 69 А

Контактный телефон: 87273393072

E-mail: arod_priem@mail.ru

 

 

 

лота

Атауы / Наименование

 

харктеристика Өлшем бірлігі / Ед. измерения Саны/Кол-во Лот бойынша бірлік бағасы / Цена за единицу по лоту Бөлінген сома / Выделенная сумма
1 Шнур высокочастотный биполярный для лапароскопических операций на аппарат Karl Storz Шнур высокочастотный биполярный,bipolar High Frequency Cord, 400 cm шт 3 195500,00 586 500,00
2 Рабочий элемент биполярный для лапароскопических операций для аппарата Karl Storz Рабочий элемент, резектоскопа, биполярный, Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. Шт 1 1 966 000,00 1 966 000,00
3 Тубус для аппарата  Karl Storz, операционный, размер 26 Шр. Тубус, резектоскопа  26 Fr., со скошенным наконечником, поворотный внутренний тубус  с керамической изоляцией,   с быстросъемным замком,  Цветовой код: желтый состоит из:
27050 SC  тубус резектоскопа внешний
27050 CA  тубус резектоскопа внутренний и соединительные трубки для аспирации и ирригации
шт 1 832 000,00 832 000,00
4 Обтуратор для лапароскопических операций на аппарат Karl Storz Обтуратор, оптический по SCHMIEDT, для тубусов резектоскопа 27040 BK/BO/SD/SL, 27141 BK/BO, 27143 BZ, 27042 B, 27142 BZ, 27050 SL шт 2 340 500,00 681 000,00
5 Петля режущая, биполярная для лапароскопических операций на аппарат Karl Storz Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-об упак 2 775 000,00 1 550 000,00
6 Клапан , отсасывающий одноразовый для фиброскопа Karl Storz (20шт в уп). Аспирационный клапан (интубационные видеосистемы-11301 СЕ) для аппарата  Karl Storz уп 2 500000,00 1 000 000,00
Итого:         6 615 500,00

 

 

 

Бөлінген сома 6 615 500,00 (Алты миллион алты жүз он бес мың бес жүз ) теңге.

Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша бөліктермен ағымдағы жылдың 5 — күнтізбелік күні ішінде жеткізіледі.

Тауарды жеткізу орны: Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматы аймақтықкөпсалалы клиника» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны», Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Багланова көшесі, 69А, дәріхана қоймасы.

Баға ұсыныстарын ұсынудың орны мен соңғы мерзімі: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Бағланова көшесі, 69 А, күні 10.01.2024 ж. уақыты: 09: 00 сағат.

Баға ұсыныстарын ашу күні мен уақыты: күні 10.01.2024 ж. уақыты 10:00 сағат, ашылу орны: Алматы қаласы, Медеу ауданы, Роза Бағланова көшесі, 69 А.Госзакуп

Қатысу үшін құжаттар тігілген, нөмірленген түрде, мөрленген конвертте ұсынылады және мөрмен бекітіледі. Конвертте ашу күні мен уақыты, сатып алу атауы, Өнім берушінің, ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) атауы және заңды мекенжайы жазылуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандағы баға ұсынысы жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқықтарын растайтын рұқсат; (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе сұрау салу талаптары мен сатып алудың үлгілік шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартты сақтай отырып, фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстары бірдей ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттары Қағидалардың сәйкес ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

            Жеңімпаз сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

1)   Фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның не «рұқсаттар туралы» Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңмен;

2)                     заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3)                     заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4)                     заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе сатып алу жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);

5)                     «Электрондық үкімет» веб-порталы немесе «салық төлеуші кабинеті»веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;

6)                     осы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтындығы туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе).

Жеңімпаз біліктілік талаптарына, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Жеңімпаз алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде сатып алу шартына қол қояды не Тапсырыс берушіні немесе сатып алуды ұйымдастырушыны оның шарттарымен келіспегені немесе қол қоюдан бас тартқаны туралы жазбаша хабардар етеді.

Қол қойылған сатып алу шартын көрсетілген мерзімде ұсынбау оны жасасудан бас тарту (шарт жасасудан жалтару) болып есептеледі. Бас тартуды қарау мерзімі екі жұмыс күнінен аспайды.

Выделенная сумма 6 615 500,00 (Шесть миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот ) тенге.

Поставка товара производится в течении 5 — и календарных дней текущего года после получения  заявки от  Заказчика.

Место поставки товара: КГП на ПХВ «АРМК», г. Алматы, Медеуский р/н, ул. Роза Багланова 69 А, аптечный склад.

Место и окончательный срок предоставления ценовых предложений: г. Алматы, Медеуский р/н, ул. Роза Багланова 69 А ,отдел Госзакупа дата 10.01.2024 г. время: 09:00 часов.

Дата и время вскрытия ценовых предложений: дата 10.01.2024 г. время 10:00 часов.

Документы для участия предоставляются в запечатанном конверте и скреплено печатью. На конверте должно прописываться дата и время вскрытия, наименование закупки, наименование и юридический адрес Поставщика, Организатора (Заказчика).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

При представлении одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141  Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы,подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами:

1) 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

При несоответствии победителя условиям настоящих Правил, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения отказа не превышает двух рабочих дней.

 

 

 

Мемлекеттік сатып алу бойынша бөлім бастығы Специалист отдела по государственным закупкам Жолжан Т.М. __________

 

 

 

8-727-3393072

 

 

5)Объявление карл шторц 3 янв

Протокол 5

Ссылка на старый сайт